Poszukiwanie skutecznych metod inwestowania jest istotne dla inwestorów. Jedną ze znanych strategii jest scalping, którego celem jest obserwacja i wykonywanie działań w krótkim okresie, w celu osiągnięcia niewielkich zysków.

Scalping …

Scalping należy do jednej z najbardziej popularnych strategii na rynku forex. Strategia ta polega na wykonywaniu kilku szybkich transakcji, w ciągu jednego dnia, zwyczajowo trwających minuty lub sekundy. Celem scalpingu jest uzyskanie niskich zysków, opierając się na niewielkich zmianach cenowych. Inwestorzy skupiają uwagę na szybkim wejściu oraz wyjściu z rynku, dlatego ważne jest odpowiednie połączenie internetowe. Scalperzy, celują nawet w najmniejsze fluktuacje cenowe, dlatego istotna jest odpowiednia analiza i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Scalping i jego metody

Scalping to metoda bazująca na krótkoterminowych fluktuacjach cenowych, dlatego istotnym aspektem jest wykorzystanie odpowiednich analiz. Jedną z podstawowych jest analiza techniczna, która bazuje na wskaźnikach RSI oraz Stochastics. Służą one ocenie, czy dane waluty zostały już przekupione. Do dokładnej analizy zachodzących wzorców, przydatnym narzędziem są wykresy świecowe lub tickowe, które stanowią podstawę do obserwacji zachodzących zmian na rynku.

Należy pamiętać o analizie fundamentalnej, gdyż stanowi ona klucz do odpowiedniego lokowania środków. Śledzenie wiadomości ekonomicznych oraz politycznych, pozwala na lepsze przewidywanie możliwych wydarzeń gospodarczych mających wpływ na kształtowanie się cen.

Scalping i jego dane

Scalping opera się na danych, które można wykorzystać do dokładnego określenia punktów wejścia i wyjścia z danej transakcji w celu osiągnięcia zysku. Analizując w sposób techniczny scalperzy zbierają dane na temat:

  • cen oraz wykresów – kluczową rolę odgrywa dokładana analiza cen oraz wykresów, które obejmują krótkie okres czasowe np. około 1 minuty. Pozwala to na poprawne zidentyfikowanie wzorców oraz ustalenie punktów, w których należy podjąć odpowiednie działanie.
  • wskaźników technicznych – to ważny element pomagający określić aktualną sytuację na rynku oraz potencjalne zmiany zachodzące w cenach. Najczęściej, pod lupę brane są takie wskaźniki jak: RSI, Stochastics, czy MACD.

Drugą istotną składową jest analiza fundamentalna. To przede wszystkim dane ekonomiczne, takie jak makroekonomia, wskaźniki gospodarcze, czy stopy inflacji, bądź bezrobocia oraz inne czynniki mające istotny wpływ na zmiany cen. Warto obserwować zachodzące wydarzenia geopolityczne. Decyzje banków centralnych czy wydarzenia polityczne, również wpływają na zmiany cen.

Zastanawiając jaki jest najlepszy broker forex, należy spojrzeć, jak kształtuje się ranking najlepszych brokerów. Istotnymi elementami jest szybkość wykonywania zleceń, która ma dużą istotność w strategii, jaką jest scalping, spready, czy ponoszone koszty transakcyjne. Wysokość prowizji, swap, czy dodatkowe koszty mają wpływ na wielkość zarobku w scalpingu. Platforma powinna działać, w sposób płynny, dając możliwość bieżącej obserwacji sytuacji.

Strategia tylko dla profesjonalistów?

Scalping słynie z możliwości osiągania szybkich zysków, jednakże nie jest to równoznaczne z zarezerwowaniem tej metody jedynie dla zawodowców. Ze względu na jej dynamiczny charakter, warto zdobyć doświadczenie inwestując, aby nie popełnić podstawowych błędów. Scalping nie należy do najłatwiejszych strategii, a głównymi przeszkodami są:

  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, co może być trudne dla osób rozpoczynających przygodę z inwestycjami. Stała obserwacja zmian cenowych jest kluczowa.
  • presja psychologiczna odgrywa dużą rolę w podejmowaniu trafnych decyzji, kończących się osiągnięciem odpowiednich zysków. Ciągłe wejścia i wyjścia, mogą wywoływać dużą presję u osób, które dopiero zaczynają naukę związaną z inwestowaniem. Kluczowa jest wysoka odporność na stres oraz podejmowanie decyzji, mimo występowania trudnych emocji.
  • odpowiednie zarządzanie ryzykiem jest ważnym aspektem w scalpingu. Wykonywanie wielu ruchów, wymaga precyzyjnego zarządzania ryzykiem. Pochopne i nieprzemyślane decyzje mogą doprowadzić do strat kapitału.
  • uwzględnienie kosztów transakcyjnych, bywa pomijane przez początkujących inwestorów. W staranny sposób, trzeba przeliczyć prowizje, spready oraz potencjalne koszty, aby sprawdzić, czy dana decyzja jest opłacalnym przedsięwzięciem.

Wykorzystanie strategii na rynku forex

Strategia scalpingu, może z powodzeniem być wykorzystana na rynku forex, jednak należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, niezbędnych do osiągnięcia zysków. Podstawowym aspektem jest odpowiednia edukacja. Przed rozpoczęciem inwestycji, należy zapoznać się na czym dana strategia polega, jakie są jej zalety oraz wady. Najlepszym sposobem jest śledzenie stron internetowych poświęconych inwestowaniu, czytanie podręczników, czy udział w szkoleniach online.

Inwestując na rynku forex należy dobrać odpowiednie pary walutowe. Niektóre, przyniosą nam mniejsze zyski, ale są bardziej stabilne i polecane dla osób początkujących. Należą do nich Euro oraz USA, czy USA oraz JPY. Charakteryzują się one płynnością cenową i nie są narażone, na wysokie skoki.

Każdy inwestor na rynku forex, powinien przeprowadzić dokładną analizę techniczną, która jest podstawą w strategii scalpingowej. Obserwacja wskaźników, formacji świecowych, czy linii trendu, ułatwia identyfikację najlepszych momentów na wejście oraz wyjście z transakcji Odpowiednie zarządzanie ryzykiem oraz monitorowanie rynku jest nierozerwalnym elementem scalpingu. To strategia opierająca się na krótkich interwałach czasowych, dlatego reakcja musi być szybka i precyzyjna.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *