O funduszu inwestycyjnym myśli się zazwyczaj w kontekście inwestowania pieniędzy na przyszłą emeryturę czy edukację dzieci. Postrzeganie tego typu inwestycji jako alternatywy dla indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego zwłaszcza jest widoczne wśród dzisiejszych czterdziestolatków. Jak jednak zacząć inwestować w taki sposób?

Co to jest fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny to sposób na wspólne inwestowanie. Innymi słowy, uczestnicy lokują kapitał w danym aktywie, przewidując wzrost jego wartości w przyszłości. Tego typu inwestycje pod wieloma względami są bardzo podobne do inwestowania indywidualnego – w zależności od natury inwestycji, są fundusze bardziej i mniej ryzykowne, dłuższe oraz krótsze.

Czemu więc inwestorzy wybierają fundusze zamiast zajmować się pomnażaniem kapitału na własną rękę? Fundusz nade wszystko daje możliwość inwestowania w aktywa droższe, na które nie byłoby stać pojedynczych przedsiębiorców. Duży kapitał zawsze jest przewagą, oznacza bowiem więcej możliwości inwestycyjnych. Poza tym ta forma inwestowania jest uznawana za jedną z elastyczniejszych, do większości funduszy można bowiem przystąpić w dowolnym momencie, jak i później dowolnie odsprzedawać jednostki inwestycyjne.

Z uwagi na mocne obwarowania prawne, fundusze inwestycyjne nie powinny zawierać także ukrytych kosztów, a wszelkie informacje odnośnie prowizji oraz opłat manipulacyjnych są zazwyczaj podawane w sposób przejrzysty, nawet dla kogoś, kto nigdy przedtem nie inwestował swoich oszczędności.

Jakie jest kryterium obszaru inwestycji funduszy?

Każdy fundusz posiada określone kryterium obszaru inwestycji. Oznacza to, ni mniej, ni więcej, na jakim rynku fundusz ma zamiar inwestować. Tak więc są fundusze, których obszarem inwestycji są np. akcje spółek zagranicznych. Inny fundusz może opierać się na rynku nieruchomości, jeszcze inny – na surowcach i metalach szlachetnych. Istnieją także fundusze obracające się na rynkach alternatywnych.

Jak widać na powyższych przykładach, obszar inwestycji może być więc bardzo szeroki i bardzo różniący się w zależności od rodzaju wybranego funduszu. Nie trzeba raczej podkreślać, iż inwestowanie w nieruchomości znacząco różni się od lokowania kapitału w rynek walutowy. Innymi słowy, zbiorcza nazwa “fundusz inwestycyjny” tak naprawdę informuje jedynie o sposobie inwestowania (wspólne lokowanie kapitału), natomiast nie niesie za sobą żadnej informacji odnośnie rodzaju inwestycji.

W związku z tak szerokim kryterium obszaru, do którego dochodzi jeszcze kwestia czasu trwania oraz celu funduszu, praktycznie nie istnieją dwa identyczne fundusze inwestycyjne, a ryzyko związane z inwestowaniem różni się znacząco w zależności od wybranej strategii. Istnieją fundusze stabilne, służące do zabezpieczenia kapitału oraz fundusze agresywne – wiążące się z ryzykiem, ale dające nawet do +35% zysku w skali roku

Metody ustalania zysku z funduszy

Istnieje co najmniej kilka metod obliczania zysku z funduszy inwestycyjnych, najpopularniejsza z nich jest jednak metoda benchmarkowa. Polega ona na porównaniu wyników do wzorca, który zazwyczaj jest określony w statucie funduszu. W tej metodzie ustalone jednostki uczestnictwa zmieniają swoją wartość w czasie. Takie jednostki po wzroście ich wartości inwestor może odsprzedać.

Inne sposoby to przyrównywanie do zewnętrznego wzorca (może być nim np. określony indeks), albo wypłacanie dywidendy co jakiś czas, z całości lub części zysku, jaki osiągnął w tymże okresie fundusz.

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – zasady inwestowania

Jak w przypadku większości form inwestowania, dobrą zasadą jest dywersyfikacja kapitału, czyli rozdzielenie środków na kilka różnych funduszy. Minimalizuje to ryzyko inwestycyjne.

Przed zainwestowaniem w fundusz należy takie określić swój cel inwestycyjny (zabezpieczenie kapitału, pomnożenie go), okres inwestycji oraz, co najważniejsze, dopuszczalny poziom ryzyka inwestycyjnego. Jeśli inwestuje się w fundusze online, mogą dojść koszta związane z prowizjami lub opłatami manipulacyjnymi u pośrednika (zazwyczaj banku lub domu maklerskiego), stąd też przed inwestowaniem warto wpierw zapoznać się z listą polecanych brokerów. Je też należy więc brać pod uwagę przy szukaniu optymalnego funduszu inwestycyjnego.

Idea funkcjonowania funduszy

Jak już było wspominane, główną ideą funduszy inwestycyjnych jest stworzenie wspólnego kapitału, na który składają się wpłaty wielu uczestników. Takie rozwiązanie pozwala na inwestycje na rynkach, które byłyby niedostępne dla osoby prywatnej, nieposiadającej odpowiedniej kwoty, potrzebnej do zakupu np. nieruchomości, dużej ilości surowców czy akcji danej spółki zagranicznej. Innymi słowy, fundusz rozszerza możliwości inwestycyjne. W wielu przypadkach może stanowić także zabezpieczenie dla części majątku danego podmiotu (np. przedsiębiorstwa) celem uniknięcia długoterminowej straty części kapitału poprzez np. inflację.

Fundusze inwestycyjne to dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorców oraz inwestorów, którzy chcą spróbować swoich sił na rynkach wymagających dużego nakładu kapitału przy wejściu. Mniej ryzykowne fundusze są także bardziej przejrzystą oraz niewymagającą formą inwestowania dla osób pragnących zabezpieczyć część swoich środków. W szerszej perspektywie trudno jednoznacznie powiedzieć, czy fundusze są lepszym czy gorszym rozwiązaniem od inwestycji indywidualnych. Z pewnością jednak mniej ryzykowne fundusze to dobre miejsce na start dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie zajmował się inwestycjami.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *