O funduszu inwestycyjnym myśli się zazwyczaj w kontekście inwestowania pieniędzy na przyszłą emeryturę czy edukację dzieci. […]