Analiza techniczna to, w prostych słowach, krótkookresowa analiza opłacalności inwestycji w akcje dokonywana na podstawie wykresów zmian cen akcji, wartości obrotów, wielkości zleceń oraz wskaźników technicznych. Wykorzystuje się ją w celu określenia prawdopodobnej zmiany kursów akcji w przyszłości na podstawie ich oceny z przeszłości, z uwzględnieniem wszystkich czynników, które miały lub mogą mieć wpływ na kształtowanie się ich podaży oraz popytu. Jedno z jej podstawowych założeń mówi o tym, że o cenach akcji decyduje popyt i podaż. Warto pamiętać, że w przypadku analizy technicznej wykorzystuje się różne narzędzia i wskaźniki. Początkujący traderzy powinni zapoznać się z tymi podstawowymi, by na sam początek nie przeładować się wiedzą. AT to obok analizy fundamentalnej najpopularniejsza metoda analiz rynku.

Rodzaje analizy technicznej…

Rodzaje – średnia krocząca

Średnia krocząca to wskaźnik, który podąża za trendem bazując na przeszłych cenach. Średnią tą liczy się poprzez wybranie określonego okresu i podzielenie go przez liczbę okresów. Narzędzie pomaga wygładzić zachowanie ceny i jest wykorzystywane nie tylko do identyfikowania kierunku rynku, ale również jako określenie miejsca do zajęcia pozycji. Najpopularniejsze są proste średnie kroczące (SMA) i wykładnicze średnie kroczące (EMA). Pierwsze z nich używane są najczęściej i tworzą się poprzez obliczenie średniej ceny danego instrumentu finansowego z wybranego okresu.

Poza wyborem typu średniej kroczącej trader musi też odpowiedzieć sobie na pytania, ile dni ma zostać objętych średnią, czy bardziej przydatna będzie dla niego średnia krótko- czy długoterminowa oraz czy lepiej będzie korzystać z jednej, czy kilku średnich.

Rodzaje – RSI i stochastyczne RSI

RSI to rodzaj oscylatora odzwierciedlającego względną siłę ruchów zwyżkowych w porównaniu z ruchami spadkowymi. Jest używany przez traderów do pomiaru siły trendu i identyfikowania sygnałów jego końca. Pokazuje on stosunek ruchów ceny w górę do ruchów w dół i normalizuje obliczenia, dzięki czemu wykres mieści się w zakresie od 0 do 100. Wskaźnik StochRSI powstaje ze zwykłego RSI, jednak stosuje się do niego formułę Stochastic Oscillator. Wynikiem równania jest pojedyncza wartość liczbowa, która obraca się wokół linii środkowej (0,5), w zakresie 0-1. Oscylator RSI musi być odpowiednio interpretowany. Jeśli wynosi 70 lub więcej, zakłada się wykupienie danego instrumentu. Mówi to również o tym, że ceny nie mają skumulowanej względnej siły. Jeśli index pozostaje na poziomie 30 bądź niższym, jest to sygnał, że że instrument mógł zostać już wyprzedany i że ceny skumulowały względną siłę. Poziom około 50 świadczy o tym, że na rynku nie ma trendu.

Sygnałem do zawarcia transakcji jest przekroczenie poziomów 30, 50 i 70. W porównaniu do Stochastic RSI, standardowy wskaźnik RSI jest stosunkowo powolnym miernikiem. StochRSI wykazuje większą zmienność, czułość na zmiany i jednocześnie może generować więcej fałszywych sygnałów.

Rodzaje – wstęgi Bollingera

Wstęga Bollingera służy do wyznaczania obszaru, w którym powinna utrzymywać się cena akcji. Jeśli linia kursu wyjdzie poza ten obszar, następuje moment krótkotrwałego odwrócenia tendencji. Sygnał kupna jest wtedy, gdy linia kursu spada poniżej dolnego ograniczenia wstęgi. Sygnał sprzedaży generuje się natomiast, gdy kurs przebija górne ograniczenie wstęgi. W przeciwieństwie do wielu innych wskaźników, wstęga Bollingera nie jest statycznym indykatorem i zmienia swój kształt w oparciu o niedawne ceny oraz dokładny pomiar momentum i zmienności. Podczas silnych trendów cena utrzymuje się blisko zewnętrznej wstęgi. Słabnięcie momentum następuje podczas cofnięcia od zewnętrznej wstęgi, gdy trend jest kontynuowany.

Rodzaje – MACD

MACD do jeden ze wskaźników bazujących na momentum. Służy do badania zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Został on stworzony przez Gerald Appela w 1979 roku. Wskazuje różnicę pomiędzy dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi. Liczy się go poprzez odjęcie od średniej wykładniczej z 26 okresów (EMA) średniej złożonej z 12 okresów (EMA). Linia sygnału jest tworzona przez 9 okresową EMA. Jeśli linia MACD przetnie linię sygnalną od dołu, generowany jest sygnał kupna, a sprzedaży – jeśli linia MACD przetnie linię sygnalną od góry. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że MACD ma tendencje do generowania fałszywych sygnałów. W celu zniwelowania takiego ryzyka, warto korzystać ze wskaźnika wraz z innymi narzędziami. Jeśli wszystkie wskażą ten sam kierunek, istnieje większe prawdopodobieństwo, że transakcja przyniesie zyski. Traderzy wahają się często między korzystaniem z MACD i RSI. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jednak MACD zaleca się częściej początkującym inwestorom, a RSI bardziej doświadczonym. Dwie linie MACD dostarczają więcej informacji, a co za tym idzie są łatwiejsze do odczytania. Interpretacja wykresu jest też łatwiejsza.

Z analizą techniczną musi zapoznać się każdy aspirujący trader. Choć metoda ta uchodzi za prostszą niż analiza fundamentalna, również ona wykorzystuje różne rodzaje narzędzi. Poszczególne wykresy i wskaźniki różnią się od siebie, dostarczają innych informacji i wykazują się zróżnicowanym poziomem skuteczności.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *