Analiza techniczna to, w prostych słowach, krótkookresowa analiza opłacalności inwestycji w akcje dokonywana na podstawie wykresów […]