Analiza techniczna stanowi jedno z dwóch podstawowych narzędzi służących do oceny sytuacji rynkowej i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Najprościej mówiąc, analiza polega na badaniu zachowań rynku przede wszystkim za pomocą wykresów. Dzięki temu możliwe jest łatwiejsze przewidzenie kierunków przyszłych zmian cen na podstawie ich historycznych poziomów. Główne elementy analizy to analiza wykresów, rozpoznanie formacji na wykresie, wskaźniki trendu i oscylatory Forex, natomiast dodatkowe – wskaźniki impetu, siły rynku i zmienności, a także poziomy wsparcia i oporu.

Wykresy a analiza

Wykresy świecowe

Wykres świecowy wywodzi się z Japonii, a jego historia sięga XVIII w. Jest to prawdopodobnie najbardziej popularny rodzaj wykresu. Inwestorzy lubią go z uwagi na możliwość prezentowania informacji o przebiegu handlu w bardziej czytelny sposób przez wypełnienie korpusu świecy kolorem. Budowa świecy opiera się na poziomej linii wskazującej na otwarcie i zamknięcie i pionowym prostokącie połączonym z tymi liniami tworząc korpus. Pojedyncza linia pośrodku korpusu ma wskazywać najwyższą i najniższą cenę w danym interwale czasowym. Nazywa się je knotami lub cieniami.

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy cieszy się dużą popularnością przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Pokazuje on cztery dane: cenę otwarcia, cenę najwyższą w danym interwale czasowym, najniższą i cenę zamknięcia (O-open, H-High, L-Low, C-Close – OHLC). Daje lepsze wyobrażenie o przebiegu notowań w danym okresie i ich zmienności niż wykres liniowy, informuje też o tym, na jakich poziomach cenowych pokazały się punkty zwrotne. Otwarcie, cena najwyższa, najniższa i zamknięcia są niezbędne, by utworzyć wykresy słupkowe dla wszelkiego rodzaju interwałów – minut, godzin, dni, tygodni itp. Ekstrema będące najwyższymi i najniższymi cenami zostają przedstawione przez maksimum i minimum pionowego słupka.

Narzędzia AT 

Istnieje wiele narzędzi analizy technicznej, dlatego warto poznać te najważniejsze. Formacje świecowe dzielą się na formacje odwrócenia trendu oraz jego kontynuacji, pozwalając na odnalezienie punktów zwrotnych na wykresie lub generując sygnał kontynuacji trendu. Służą zarówno do krótkoterminowej, jak i długoterminowej analizy rynku. Średnia krocząca to natomiast jeden z prostszych wskaźników, który dość często generuje przy tym bardzo dobre sygnały. Trzeba jednak pamiętać o ustawieniu odpowiedniego głównego parametru średniej. Do prostych narzędzi należy także linia trendu. Narzędzia Fibonacciego umożliwiają zmierzenie zasięgu poszczególnych impulsów i korekt. Zniesienia Fibonacciego to poziome linie wskazujące możliwe poziomy wsparcia lub oporu, w których cena mogłaby potencjalnie odwrócić swój kierunek. Oczywiście istnieje znacznie więcej narzędzi, jednak poznanie ich wszystkich od razu mogłoby nadmiernie przytłoczyć. Trzeba wybrać te, które faktycznie się rozumie i są odpowiednie w danej sytuacji.

Formacje cenowe

Osoby korzystające z analizy technicznej szukają na wykresach powtarzalnych schematów cenowych, które mogą zwiastować zbliżające się odwrócenie trendu bądź jego kontynuację. Formacje stanowią istotny element m.in. identyfikacji ruchów cenowych. Można o nich powiedzieć, że są charakterystycznymi ułożeniami wykresu cenowego. Formacje cenowe to ruchy cen tworzące na wykresach powtarzalne kształty bądź figury geometryczne. W ten sposób umożliwiają przewidzenie kierunku przyszłego wybicia i oczekiwanego zasięgu tego ruchu. Dzieli się je na dwie grupy w zależności od kryterium generowanego sygnału. Są to formacje odwrócenia trendu i jego kontynuacji. Znaczenie ma tu kształtowanie się wolumenu obrotów. Trzeba przy tym pamiętać, że formacje cenowe tworzące się przez dłuższy czas, z zasady są skuteczniejsze niż te zidentyfikowane na niższych interwałach. Charakterystyczne dla konkretnych formacji cenowych cechy to kształt, czas trwania czy kształtowanie się wysokości wolumenu. Wskazują one też zasięg przyszłych ruchów cen. Prawdziwą sztuką jest umiejętność rozpoznania formacji innych niż te przybierające podręcznikowe wzory, a także rozróżnienie tych zwiastujących kontynuację trendu od zapowiadających jego odwrócenie. 

Formacje odwrócenia wskazują na słabość trwającego trendu i sygnalizują możliwe rozpoczęcie ruchu w przeciwnym kierunku. Znakiem odwrócenia mogą być m.in. układy rysujące się na lokalnych szczytach, z kolei te identyfikowane na lokalnych dołkach oznaczają chęć porzucenia tendencji podażowej.

Formacje kontynuacji potwierdzają utrzymywanie obserwowanej tendencji. Otwieranie pozycji na ich podstawie powinno następować po rozwinięciu się całego układu i jego wybiciu. Formacje kontynuacji trendu stanowią przerywniki w istniejącym trendzie głównym, który po krótkookresowej konsolidacji (trendzie horyzontalnym) jest kontynuowany. Ich czas trwania jest na ogół dość krótki (do kilku dni bądź tygodni). Pojawiają się po nagłych ruchach cenowych, najczęściej w połowie dużego ruchu.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *