Ludzie w dzisiejszych czasach ustawicznie poszukują nowych form inwestowania. Podejmują się m.in. inwestycji w nieruchomości, dzieła sztuki, wyjątkowe i rzadkie modele samochodów, akcje spółek giełdowych, metale szlachetne lub inwestycje w waluty. Ta ostatnia forma zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie. Jednak by móc inwestować należy przestrzegać pewnych ściśle określonych zasad opisanych m.in. na naszym rankingu najlepszych brokerów forex. Pomogą one uniknąć błędu oraz zwiększyć szansę na pomnożenie kapitału. 

Co to jest waluta?

Waluta to jednostka monetarna, czyli innymi słowy nazwa pieniądza w danym państwie. Waluta jest zarówno miernikiem wartości, jak i środkiem rozliczeniowym. Spośród wszystkich, funkcjonujących rodzajów walut te najbardziej znaczące to zdecydowanie: dolar amerykański, euro, funt brytyjski, frank szwajcarski oraz jen japoński.

Jak inwestować w waluty – zasady inwestowania.

Na waluty należy patrzeć jak na akcję wydawane przez przedsiębiorstwo. Im państwo lepiej jest zarządzane, tym wyższa jest wartość jego waluty. Należy uważnie śledzić kursy walut, prognozy zmiany kursów walut, ale i komunikaty banków centralnych poszczególnych krajów. Z treści takich komunikatów można uzyskać wiele informacji, m.in. o tym, jak będzie realizowana w przyszłości polityka walutowa kraju, jak mogą zmieniać się kursy walut. Warto również dywersyfikować inwestycje walutowe.

Nie należy skupiać swojej uwagi i środków na jednej walucie, gdyż dobrą praktyką jest nabywanie różnych walut. Dzięki temu w przypadku załamania kursu jednej z nich, wzrost wartości drugiej może uratować inwestycję. Podczas inwestowania ważna jest również cierpliwość i opanowanie. Pozwoli to na rozeznanie, jak działają kursy walutowe i od czego zależą.

Co to jest kurs walutowy?

Czym jest kurs walutowy? W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to wartość określonej kwoty jednej waluty wyrażona w innej walucie. Kursem walutowym będzie wskazanie, ile dolarów amerykańskich kupimy za jednego franka szwajcarskiego. Kurs walutowy wyraża relację wymiany jednej waluty na inną. Obecnie kurs walutowy jest wyznaczany za pomocą parytetu monetarnego. Parytet monetarny, nazywany również walutowym, określa jaka jest ilość złota zawarta w jednostce monetarnej danego kraju.

Skąd się biorą kursy walut?

Kurs waluty, na przykład dolara amerykańskiego, odzwierciedla atrakcyjność gospodarczą Stanów Zjednoczonych i ich potencjał gospodarczy. Na kurs waluty mają wpływ czynniki makroekonomiczne, decyzje rządowe z zakresu finansów publicznych oraz polityka monetarna banku państwowego.  Na walutę wpływa również rynek i gracze na nim obecni, którzy to decydują (w wyniku gry popytu i podaży na daną walutę) o jej wartości. Transakcje odbywają się na całym świecie od poniedziałku do piątku.

Rynek walutowy jest zdecentralizowany, więc nie ma jednego miejsca, gdzie dokonywany jest handel walutą. Notowania kursów można znaleźć na stronach internetowych instytucji finansowych, portalach z zakresu finansów. Podawana jest tam kwota skupu danej waluty i jej sprzedaży. Jednak to od zainteresowanych stron zależy, jaką ustalą finalnie wartość wymiany dwóch walut, gdyż  mogą dobrowolnie negocjować między sobą wysokość kursu walut. 

Jak ustala się wartość walut?

Za ustalenie wartości walut odpowiada bank centralny każdego kraju, który ma kompetencje do oddziaływania również na wysokość podaży i popytu waluty danego kraju. Ponadto kurs waluty jest kształtowany przez niezależne od siebie czynniki typu poziom cen, stopy procentowe, priorytety w realizowanej polityce monetarnej kraju.

Bank centralny przyjmuje zwykle jeden z dwóch kursów walut:

  • płynny kurs walutowy,
  • sztywny kurs walutowy.

Kurs walutowy oraz prowadzona przez bank centralny polityka jego kształtowania mają ogromny wpływ na ogólną kondycję krajowej gospodarki. Mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego, gdyż  wpływają w sposób bezpośredni na poziom cen, inflację i transakcje zagraniczne.

Na co zwrócić uwagę, inwestując w waluty?

Należy poznawać i analizować opinie, rekomendacje ekspertów gospodarczych. Istotne jest także obserwowanie stron internetowych banków centralnych państw i wydawanych przez nich komunikatach o inflacji, stopach procentowych. W końcu najlepszym rozwiązaniem jest badanie historycznego kursu waluty i zwrócenie uwagi na powtarzające się okresowo prawidłowości we wzroście lub spadku wartości waluty.

Inwestycja w waluty musi być poparta doświadczeniem i wiedzą jak inwestować w waluty. To złożony proces, który nie zawsze można przewidzieć. Jedna decyzja danego rządu, pociąga za sobą lawinę zdarzeń, która powoduje przetasowania na rynku walutowym.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *