Jeśli ktoś w Polsce postanawia zacząć inwestować na giełdzie, w sposób jak najbardziej naturalny kieruje się ku giełdzie lokalnej, a więc Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dostęp do tejże giełdy oferuje bowiem najwięcej pośredników, dając przy tym na usługi krajowe najmniejsze prowizje. Czy jednak Giełda Papierów Wartościowych do dobre miejsce na pierwsze inwestycje?

Zasady działania giełdy

Giełda w swoim założeniu umożliwia przesyłanie kapitału od inwestorów do przedsiębiorców. Inwestor, poprzez zakup papierów wartościowych (akcji lub obligacji) ma możliwość nie tylko wypracowania zysku poprzez strategiczne ich odsprzedanie, gdy będą więcej warte. Akcjonariusz posiada także prawo do części zysku spółki (zwane także dywidendą) oraz możliwość decydowania o przyszłości tejże spółki na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Przedsiębiorcy oraz spółki poprzez emisję akcji pozyskują dodatkowy kapitał na rozwój oraz funkcjonowanie. W najprostszym, chociaż mało precyzyjnym pojęciu, inwestorzy poprzez zakup papierów wartościowych dają spółce bardzo preferencyjną pożyczkę, która będzie musiała ona później spłacić.

Oczywiście, giełda to jednak nie tylko akcje. W tej chwili na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można zawrzeć wiele preferencyjnych kontraktów, wykupić jednostki funduszy inwestycyjnych czy zainwestować w instrumenty pochodne, jak kontrakty czy opcje.

Pozycja polskiej giełdy na arenie międzynarodowej

Należy zdawać sobie sprawę, że polska giełda nie rozwija się tak prężnie, jak ta amerykańska czy niemiecka. Pomimo dużego wzrostu gospodarczego w Polsce, na GPW notuje się stosunkowo mało debiutów nowych spółek. Nie jest to też giełda wyjątkowo atrakcyjna dla przedsiębiorców zagranicznych. Jeszcze w roku 2014 eksperci zapowiadali możliwy wzrost zainteresowania spółek zagranicznych polską giełdą, jednak w ostatnich latach z uwagi na słabo ocenianą politykę zagraniczną Polski trend został odwrócony. Gospodarka także zwolniła, zaczyna być widoczny odpływ kapitału od rodzimej polskiej giełdy. Reforma OFE, ograniczająca wpływ funduszy inwestycyjnych, również wpłynęła negatywnie na Giełdę Papierów Wartościowych.

Czy to jednak oznacza, że nie warto inwestować na polskiej giełdzie? Niekoniecznie. Polskie spółki nadal się rozwijają, chociaż nieco wolniej niż te zagraniczne. Pozycja faworytów w poszczególnych dziedzinach gospodarki umacnia się, a koniunktura jest na tyle dobra, aby inwestować na giełdzie stosunkowo bezpiecznie.

Powiedzmy zatem jak działa giełda w Polsce

Giełda w Polsce nie różni się specjalnie od giełd międzynarodowych. Podobnie jak w ich przypadku, nie jest możliwy bezpośredni dostęp do giełdy. W tym celu należy skorzystać z usług domów maklerskich lub brokerów, którzy widnieją na rankingach najlepszych brokerów forex oraz udostępnią platformę inwestycyjną. Współcześnie bowiem inwestycje na giełdzie prowadzi się głównie online, ze zminimalizowaną ingerencją pośrednika.

Jak inwestować w akcje na polskiej giełdzie? Jest to zdecydowanie prostsze niż jeszcze dwadzieścia lat temu, bowiem wystarczy kupić je za pomocą platformy. Wszelkie papiery wartościowe zostaną przekazane w formie wirtualnej do portfela inwestycyjnego, gdzie pozostaną do czasu sprzedaży lub zakończenia kontraktu.

Giełdy zagraniczne pod względem funkcjonowania różnią się głównie ilością dostępnych sposobów na inwestowanie i handel. Wiele narzędzi pochodnych, typu opcje binarne lub różne rodzaje kontraktów, znane są w Polsce dopiero od niedawna, pomimo, że na większych rynkach funkcjonują od lat. Standardowo mija 3-5 lat od wprowadzenia nowych instrumentów na dużych rynkach zagranicznych (głównie amerykańskim, ale też np. giełdzie tokijskiej czy w Hong Kongu) do uzyskania przez Polaków podobnych możliwości na GPW.

A w co warto inwestować na polskiej giełdzie

Z powodu odpływu kapitału zagranicznego, zdecydowanie warto inwestować raczej w spółki rodzime. Aby zrozumieć, jak działa giełda w Polsce, należy uświadomić sobie, że dla inwestorów zagranicznych jest ona atrakcyjna do chwili, gdy wzrost gospodarczy będzie odpowiednio szybki, przy możliwie największej stabilności politycznej i gospodarczej. Teraz gdy polska gospodarka zwalnia, a polityka zagraniczna jest oceniana negatywnie, przedsiębiorcy nie chcą ryzykować emisji spółek na polskiej giełdzie, a to z kolei sprawia, że inwestorzy nie mają dużego wyboru.

Eksperci twierdzą także, że w następnym kwartale warto inwestować raczej w spółki o ugruntowanej pozycji na rynku, działające w sektorach innowacyjnych, niż w nowych graczy. Sytuacja w Polsce bowiem średnio sprzyja rozwojowi nowych przedsiębiorstw.

Czy giełda w Polsce jest wobec tego lepszym miejscem na inwestycje niż giełdy zagraniczne? Na pewno dla Polaków sam fakt, że podlega ona dobrze znanej polityce lokalnej będzie znacznym plusem. Wzrost gospodarczy, chociaż ostatnio wolniejszy, również rokuje całkiem dobrze. Zasadniczo jednak, jak w wielu wypadkach, zależy to od przekonań i preferencji danego inwestora. Na każdej giełdzie można zyskać i stracić i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie jest tu wyjątkiem.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *