Istnieją dwie podstawowe metody analizy instrumentów finansowych. To analiza techniczna i analiza fundamentalna. Ta pierwsza skupia się w skrócie na wykresach i ruchach cen. Początkujący traderzy mogą czuć się zniechęceni mnogością metod handlu na rynkach finansowych, dlatego wystarczy, że na samym początku poznają właśnie zagadnienia związane z analizą techniczną i fundamentalną. Techniczna jest wybierana chętniej na rynku Forex. To rynek pozagiełdowy, którego główną cechą jest płynność – działa w sposób ciągły dwadzieścia cztery godziny na dobę pięć dni w tygodniu i obejmuje w głównej mierze transakcje dokonywane za pośrednictwem banków. Rozpoczynając swoją przygodę trzeba więc dowiedzieć się też m.in. jak wybrać brokera Forex?

Analiza techniczna, czyli…

Analiza techniczna polega na badaniu prawidłowości zmian cen konkretnych aktywów. Można to wykonać na różne sposoby, jednak istnieje kilka najpopularniejszych. Pierwszy z nich to formacje analizy technicznej na wykresach cen. Technicy używają narzędzi do rysowania, takich jak linie poziome, linie trendu i poziomy Fibonacciego. Formacje uwypuklają wyraźną siłę lub słabość kupujących i sprzedających na rynku. Inna metoda to analiza techniczna formacji świecowych. Wykresy świecowe przedstawiają poziomy otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum ceny w określonej jednostce interwału w celu zidentyfikowania sugestii na temat zachowania kupujących i sprzedających w krótkim okresie czasu. Wskaźniki analizy technicznej sygnalizują np. kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany bądź dostarczają wskazówek na temat tempa wzrostu i spadku. Początkujący inwestor powinien pamiętać, aby wybrać brokera, którego usługi spełnią jego potrzeby. Może to być polecany broker Forex z jednego z internetowych rankingów. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na zakres instrumentów handlowych, rodzaje rachunków handlowych, jakość realizacji zleceń, kwestie regulacji, bezpieczeństwa środków czy poziom obsługi klienta. Dla każdego najlepszy broker Forex będzie oznaczał co innego.

Istnieje kilka najważniejszych przyczyn, dla których warto pracować z analizą techniczną. Jest ona względnie prosta i szybka do nauczenia w porównaniu z innymi podejściami analitycznymi do rynków finansowych. Często nie wymaga żadnych płatnych programów ani zasobów informacyjnych, umożliwia rozpoczęcie handlu w ciągu zaledwie kilku tygodni i zdobywanie umiejętności w trakcie, stopniowo. Jest także wszechstronna – może być wykorzystywana nie tylko na rynku Forex, ale również w przypadku indeksów giełdowych, akcji i towarów po kryptowaluty. Nikogo nie zdziwi fakt, że handel to dziedzina wymagająca pod kątem psychologicznym. Skrajne emocje potrafią znacznie pogorszyć wyniki traderów. Pomóc w tym może analiza techniczna. Jest ona zorientowana na obiektywne dane liczbowe, a w połączeniu z dobrymi narzędziami może zapewnić maksymalny obiektywizm.

Początki analizy technicznej

Wykorzystanie analizy na rynku

Do prowadzenia analizy technicznej wykorzystywane są dwie grupy narzędzi – wykresy kursów akcji w przeszłości oraz wskaźniki techniczne. Wykresy uwidaczniają pewne graficzne wzorce pokazujące kształtowanie się cen akcji w przeszłości. Nazywane są formacjami technicznymi i wykazują tendencje do powtarzania się. W ten sposób pozwalają na prognozowanie kierunku zmian kursów akcji w przyszłości. Wskaźniki techniczne pokazują natomiast obecny stan rynku akcji. Na podstawie diagnozy aktualnego stanu rynku, tworzona jest prognoza na przyszłość. Analiza może śledzić m.in. trendy, czyli długoterminowy kierunek ruchu danego instrumentu lub rynku. Może on być wzrostowy (byczy) lub spadkowy (niedźwiedzi). Główna zasada dotyczy handlowania zawsze zgodnie z kierunkiem trendu. Analiza techniczna pokazuje także strefy S/R (wsparcia/oporu). Są to znaczące poziomy cenowe na wykresie cenowym, na których oczekuje się, że cena zareaguje w określony sposób. Narzędzie to pomaga traderom w zidentyfikowaniu odpowiednich miejsc do wejścia na rynek. Wspomniane już formacje świecowe to ruchy cenowe wyrażone graficznie za pomocą świec, na podstawie których można z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć przyszły rozwój sytuacji. Niektóre formacje są tworzone przez jedną świecę, inne przez dwie lub więcej świec. 

Analiza techniczna i fundamentalna pozostają najbardziej popularnymi metodami analiz na rynku. Zaletą pierwszej z nich jest większa uniwersalność i prostota. Bywa przy tym krytykowana przez inwestorów Forex ze względu na swoją subiektywność, jednak wciąż najlepsi traderzy korzystają przynajmniej z jakiejś jej formy, zwykle w połączeniu z innymi metodami.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *