Analiza techniczna to powszechnie stosowana metoda oceny historycznych danych związanych z trendami cenowymi i wolumenem. Dzięki niej można przewidzieć przyszłe zachowanie instrumentów finansowych. Jednym z jej głównych haseł jest “historia lubi się powtarzać”. Stosuje się ją w przypadku dowolnej klasy aktywów, w strategiach krótko- i długoterminowych. Podstawowe narzędzia wykorzystywane w analizie technicznej to wykresy, m.in. liniowe, słupkowe i świecowe w rozmaitym przedziale czasowym. Umożliwiają one identyfikowanie trendów, które wystąpiły w cenie danego aktywa w przeszłości. Wzbogacając analizę wykresów o prawidłowo dobrane wskaźniki i umiejętność definiowania ich sygnałów można ułatwić sobie podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Analiza techniczna i techniczne podstawy

Analiza techniczna jest najpopularniejszym typem analiz obok analizy fundamentalnej. Ta druga jest bardziej skomplikowana, np. w przypadku spółki notowanej na giełdzie zawiera ona informacje o globalnym, makroekonomicznym, regionalnym i branżowym otoczeniu spółki, a także raporty przez nią publikowane. Analiza techniczna skupia się tylko na ruchu ceny i jej zachowaniu w przeszłości. Opiera się na trzech głównych zasadach. Pierwsza z nich to “rynek dyskontuje wszystko”. Obecna cena rynkowa uwzględnia wszystkie dostępne informacje o danym papierze wartościowym, sytuację mikro- i makroekonomiczną oraz uwarunkowania polityczne i gospodarcze.

Trzeba też pamiętać, że cena porusza się w trendzie – wzrostowym, spadkowym bądź horyzontalnym, do momentu pojawienia się wyraźnych sygnałów wskazujących na odwrócenie trendu. Wspomniana już zasada dotycząca powtarzania się historii mówi o tym, że analiza techniczna skupia się na powtarzalności pewnych wzorców w czasie.

Nauka analizy technicznej

Wchodząc na rynek tradingu warto korzystać z różnych źródeł w celu poszerzenia swojej wiedzy. Z pewnością na początek przydatne będą dostępne w Internecie poradniki omawiające podstawy analizy technicznej wraz z najważniejszymi definicjami. Warto korzystać też z przystępnych słowników pojęć. Internetowe źródła są najwygodniejsze, gdyż umożliwiają zdobywanie wiedzy z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Dodatkowym wsparciem pozostają podręczniki i lektury w tradycyjnej, papierowej formie. Warto posiłkować się wiedzą innych doświadczonych traderów ze swojego otoczenia. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi do nauki analizy technicznej pozostają różnego rodzaju kursy, platformy szkoleniowe czy webinary. Szkolenia mogą być prowadzone w czasie rzeczywistym przez profesjonalistów przekazujących dalej swoją wiedzę bądź być dostępne dla użytkownika w panelu do przejścia w dowolnej chwili. Każdy musi więc wybrać sposób najbardziej przystępny dla siebie sposób nabywania wiedzy.

Działanie analizy technicznej

By oszacować odpowiedni moment do kupna lub sprzedaży przy użyciu analizy technicznej, należy wykonać kilka kroków. Przede wszystkim trzeba określić cel inwestycyjny i wybrać odpowiednie aktywa, zbadać dane, prawidłowo odczytać wykres, odnaleźć dobry moment na podjęcie działań i ewentualnie wesprzeć się analizą fundamentalną. Analiza techniczna opiera się o operacje matematyczne, co zdecydowanie przemawia na jej korzyść w oczach większości inwestorów. Nie potrzebuje zbyt wielu danych i umożliwia zautomatyzowanie handlu, dzięki czemu przyspiesza proces podejmowania decyzji. Opiera się na jasnych i przejrzystych wykresach, których odczyt nie powinien stanowić problemu.

Czy można jej zaufać?

Istnieje dużo zalet analizy technicznej. Jest ona właściwie analizą szeregów czasowych, dlatego posiada potwierdzenie w działaniu matematycznym, co wskazuje na jej skuteczność. Zapewnia też szybkość podjęcia decyzji, jest samowystarczalna i możliwa do wykorzystania zarówno w strategiach krótko- jak i długoterminowych. Można się jej uczyć na wiele sposobów, gdyż to najprostsza forma analizy dla początkujących. W połączeniu z nowoczesnymi platformami inwestycyjnymi umożliwia zauto­matyzowanie handlu. Do wad można natomiast zaliczyć wysoką subiektywność oceny rynku. Każdy gracz może tak naprawdę interpretować formacje na inne sposoby, a wzorce cen nie są klarowne. O analizie technicznej mówi się bardziej jako o sztuce niż nauce. Niektórzy mogą mieć trudności w uniwersalnym dopasowaniu wskaźników. Niewielka zmiana okresu obserwacyjnego może dać spore różnice decyzyjne. W przypadku analizy technicznej występuje też niekiedy wrażenie przypadkowości i losowości.

Mimo wszystko będzie to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie sprawdzone narzędzia ułatwiające trading. Dobrze przeprowadzona analiza techniczna bez wątpienia może przynieść duże korzyści finansowe, jeśli inwestor ma na względzie, że nie jest to wciąż narzędzie pozbawione wad i może generować niedokładne sygnały. Właśnie dlatego tak ważne jest wspieranie się kompleksową wiedzą i doświadczeniem nabytym w trakcie swojej przygody.

Analiza techniczna jest dobrą metodą przede wszystkim dla początkujących osób. Oczywiście również ona posiada swoje wady, jednak kluczem jest nabycie niezbędnej wiedzy w zakresie analizy rynku. Pomogą w tym m.in. źródła internetowe, takie jak portale, blogi, słowniki, platformy szkoleniowe czy webinary, a także tradycyjne – podręczniki i wiedza doświadczonych inwestorów z otoczenia. Zrozumienie podstaw analizy technicznej znacznie ułatwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *