Podstawą pomnażania majątku jest oczywiście inwestowanie. Polega ono na zarządzaniu kapitałem w sposób pozwalający na systematyczne […]