Analiza techniczna stanowi jedno z dwóch podstawowych narzędzi służących do oceny sytuacji rynkowej i podejmowania decyzji […]