Przez długi fundusze inwestycyjne były jedną z najpopularniejszych form inwestowania oszczędności, niestety po reformie OFE straciły zainteresowanie większości polskich inwestorów. Jednak czy chwili obecnej fundusze inwestycyjne mogą być czymś, w co warto inwestować pieniądze?

Czym są fundusze inwestycyjne

Nie jest tajemnicą, że duży kapitał zdecydowanie rozszerza możliwości inwestycyjne. Trader posiadający milion ma przed sobą zupełnie inny wybór, niż ktoś dysponujący jedynie tysiącem złotych. Aby ominąć tego typu ograniczenia, powstały fundusze inwestycyjne, które są formą wspólnego inwestowania.

Fundusze inwestycyjne to form aktyw, które inwestor nabywa w formie jednostek lub certyfikatu uczestnictwa upoważniającego do części wypracowanego zysku.

Istnieje dużo rodzajów funduszy inwestycyjnych, chociaż większość działa w sektorach prywatnych lub korporacyjnych. Są one zwykle nakierowane na obrót akcjami lub obligacjami, działania na rynku pieniężnym, lub udzielanie pożyczek.

Jak inwestować w fundusze

Aby zainwestować w wybranych fundusz, wystarczy nabyć jego część czyli tzw. jednostkę uczestnictwa. Jednostka ta jest niezbywalna, to znaczy, że nie można ich odsprzedać ani podarować innej osobie. W razie chęci odsprzedaży jednostek, skupuje je dany fundusz, który ma obowiązek co najmniej raz na siedem dni podawać aktualną ich wycenę. Tak jest w przypadku funduszy otwartych.

Fundusze zamknięte działają nieco inaczej, gdyż emitują głównie tzw. certyfikaty uczestnictwa, będący zbywalnym papierem wartościowym. Oba rodzaje funduszów jednak są specyficznymi narzędziami inwestycyjnymi, częstokroć o ściśle określonych celach.

Najlepsze fundusze inwestycyjne

To, jak scharakteryzujemy najlepsze fundusze inwestycyjne zależy od oczekiwań samego inwestora. Dla osób szukających możliwości dużego zwiększenia wartości kapitału najlepsze będą fundusze agresywnego wzrostu. Są one jedna bardziej ryzykowne, gdyż celują w aktywa niepewne lub podlegające wyraźnym wahaniom.

Osoby ceniące bezpieczeństwo częściej wybierają fundusze w formie nieruchomości. Fundusze te mogą okazać się opłacalne, jednak dopiero po latach.

Czym wyróżniają najlepsze fundusze

Dobry fundusz to fundusz, który stoi na solidnych podstawach prawnych oraz inwestycyjnych. Podstawy prawne daje odpowiednio ułożony statut funduszu, definiujący sposób zarządzania zarówno samym funduszem, jak i jego jednostkami bądź certyfikatami. Najlepsze są te fundusze, które dają inwestorom wzgląd w strategię inwestycyjną oraz jasno wyznaczają wytyczne odnośnie praw i obowiązków funduszu wobec tego członków.

Podstawa inwestycyjna to z kolei sposób, na jaki fundusz będzie zarządzany. W przeciwieństwie do inwestycji prywatnych, jeden inwestor ma stosunkowo mały wpływ na decyzje inwestycyjne w ramach funduszu. Dlatego też strategia powinna od samego początku zgadzać się ze spojrzeniem pojedynczych uczestników funduszu. Przedstawienie strategii powinno być pierwszym, po czym potencjalny inwestor może odróżnić dobry fundusz od rokującego kiepsko.

Jak wybrać najlepszy fundusz?

Aby wybrać dobry fundusz, należy posiadać pewną wiedzę z zakresu inwestowania. Pomocny może też się okazać ranking najlepszych brokerów. Pomimo, że fundusze podzielone są dogodnie na kilka kategorii w skali ryzyka, nie zawsze mało ryzykowny fundusz będzie opłacalny. Zasadniczą radą, którą powinni się kierować inwestorzy, jest wobec tego wybieranie takiego funduszu, który inwestuje w sposób, w jaki dany inwestor sam by to robił.

Wybieranie funduszu na ślepo czy z polecenia nie jest dobrym pomysłem. Kilka lat temu role funduszy zostały ograniczone, wobec czego doszło do sytuacji na rynku, w której pozostałe fundusze coraz to zacieklej walczą o potencjalnych klientów. Wybór więc jest bardzo szeroki i zapewne taki pozostanie przez najbliższy czas.

Podobno fundusze inwestycyjne mają wrócić do łask, na razie jednak widoczny jest wyraźny odpływ inwestorów z tego sektora na rzecz indywidualnych inwestycji. Fundusz inwestycyjny nie jest jednak złym pomysłem, jeśli zbierasz dodatkowe środki na emeryturę lub chcesz zainwestować oszczędności bez konieczności ciągłego obracania majątkiem w ramach giełdy. W fundusze inwestuje się zazwyczaj długoterminowo, jest to więc opcja dla tych, którzy chcą zainwestować raz i tylko patrzeć, jak rosną zyski.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *