Inwestowanie to proces, na który wpływa szereg czynników i wydarzeń, więc chcąc zwiększyć swoją szansę na powiększenie funduszy, warto przeanalizować każde z nich. Mówiąc o tym, czym jest inwestowanie, warto również poznać obszar inwestycji. Mowa tu o rynku, który również działa według własnych zasad i mechanizmów.

Na czym działamy, czyli co to jest rynek

G. F. Stanleke w swoim podręczniku pt. „Podstawy ekonomii” znalazł odpowiedź pytanie – co to jest rynek:

Rynek to porozumienie umożliwiające kupującemu i sprzedającemu dokonanie transakcji w taki sposób, że ceny mogą być ustalone, a wymiana dokonana. Kupujący i sprzedający nie muszą spotykać się twarzą w twarz.

Rynek jest zatem miejscem zawierania transakcji kupna i sprzedaży różnych form produktów, towarów i usług, w określonych terminach i na podstawie odmiennych instrumentów finansowych. Brzmi to trochę skomplikowanie, więc postaramy się prościej. Czym jest rynek?

Przykład: Wyobraźmy sobie, że mieszkamy w niewielkim miasteczku w czasach średniowiecza. W każde niedzielne popołudnie na rynku gromadzi się grupa ludzi. Jedni przychodzą, by coś kupić drudzy, by coś sprzedać. Współczesny rynek niewiele różni się od średniowiecznego, gdy z działa na podobnych zasadach. Na danym obszarze działa się grupa osób, wśród których są handlarze i klienci. Teren może mieć charakter rzeczywisty lub wirtualny i rządzić się swoimi prawami, jednak wszystko sprowadza się do kupna i sprzedaży.

polecany broker forex

Wybór terenu, czyli jakie są rodzaje rynku

Wiedząc czym jest rynek, warto także dowiedzieć się, jakie są rodzaje rynku. Wyróżnia się kilka odmian, które są podzielone według określonych kategorii, takich jak zasięg terytorialny, podział przedmiotu transakcji, skala wielkości sprzedaży oraz stopień zaspokojenia potrzeb. Przeanalizujmy je dokładnie;  

 1. Rodzaje rynku podzielone według zasięgu terytorialnego zależne są od wielości obszaru działania firm i usługodawców. W tym przypadku wyróżnia się:
 2. Rynek lokalny to obszar o zasięgu miast i wsi,
 3. Rynek regionalny to obszar o zasięgu województw,
 4. Rynek krajowy to obszar o zasięgu jednego państwa,  
 5. Rynek zagraniczny to obszar o zasięgu dwóch państw,  
 6. Rynek światowy to obszar o zasięgu od kilku do kilkunastu państw.
 7. Rodzaje rynku podzielone ze względu na skalę wielkości transakcji, zależne są od ilości produkowanych i dystrybuowanych towarów trafiających na rynek. W tym przypadku wyróżnia się:
 8. Rynek  detaliczny to obszar składający się z produktów i usług dostępnych w niewielkich ilościach. Rodzaj przypomina niewielki rynek, na którym towar sprzedawany jest bezpośrednio do sklepów, kiosków, targowisk lub z dostawą do domu,
 9. Rynek hurtowy to obszar składający się z dużych partii towarów i usług. Rodzaj przypomina duży rynek, na którym spora ilość wyprodukowanego towaru odsyłana jest wpierw do magazynów, a następnie do klientów,
 10. Rodzaje rynku podzielone, ze względy na stopień zaspokojenia potrzeb, zależne są od poziomu zapotrzebowania na towar i usługi. W tym przypadku wyróżnia się:
 11. Rynek konsumenta to obszar, na którym zapotrzebowanie jest mniejsze od ilości towaru przekazanego do sprzedaży. Oznacza to, że produktów jest więcej niż byśmy potrzebowali, dlatego to klienci dyktują ceny, 
 12. Rynek producenta to obszar, na którym zapotrzebowanie jest większe od ilości towaru przekazanego do sprzedaży. Oznacza to, że ilość dostępnych produktów nie zaspokaja naszych potrzeb, dlatego to dystrybutorzy dyktują ceny,  
 • Rodzaje rynku podzielone ze względu na przedmiot transakcji, zależne są od elementów przeznaczonych do handlu. W tym przypadku wyróżnia się:
 • Rynek dóbr i usług  to obszar, na którym przedsiębiorcy bezpośrednio zaspokajają potrzebny klientów poprzez dostarczanie towarów i usług. Rodzaj dotyczy sytuacji, w której bezpośrednio korzystamy z oferowanego serwisu lub towarów, 
 • Rynek pracy to obszar, na którym dochodzi do wymiany między pracownikiem a pracodawcą. Pracownicy poświęcają swój czas, zaangażowanie i umiejętności w celu wykonania zadania, za które otrzymają wynagrodzenie od pracodawcy, 
 • Rynek środków produkcji to obszar, na którym dochodzi do sprzedaży i zakupu środków niezbędnych do dalszej produkcji towarów. Rodzaj dotyczy sytuacji, w której dokonujemy zakupu akcesoriów, bez których nie możemy stworzyć swoich produktów lub wykonać oferowanej przez nas usługi,
 • Rynek finansowy to obszar, na którym kupujemy, lub sprzedajmy nasze pieniądze lub inne instrumenty finansowe typu papiery wartościowe, akcje, obligacje i inne aktywa, 
 • Rynek inwestycyjny to obszar, na którym handlujemy naszymi aktywami, w które wcześniej zainwestowaliśmy,

Rynek to obszar, na którym dochodzi do wymiany handlowej. Ze względu na fakt, iż wymieniamy się różnego rodzaju towarem i usługami, każdy z wyżej wymienionych rynków rządzi się swoimi prawami. Poznając je będziemy wiedzieli, jak analizować rynek.

ranking najlepszych brokerow

Czy to przyniesie zysk, czyli jak analizować rynek?

Analiza rynku, na którym zamierzamy działać, polega na ustaleniu potencjalnych klientów i ewentualnej konkurencji – Zbigniew Mokieła

Zostańmy na chwilę przy temacie rynku inwestycyjnego, by zastanowić się, po co analizować rynek? Podejmując się jakichkolwiek działań, warto jest mieć na ich temat jakąkolwiek pojęcie. Wiedzieć nie tylko jak inwestować, ale również jak analizować rynek inwestycyjny. Wiedza ta uświadomi nam, jak skutecznie analizować sytuację na rynku inwestycyjnym, a także co zrobić, by zwiększyć swoją szansę na pomnożenie funduszy.  Wyróżnia się dwa rodzaje analizy rynku inwestycyjnego – ogólny oraz indywidualny:

 1. Ogólna analiza rynku inwestycyjnego opiera się na informacjach, analizach, poradach i raportach przekazywanych od brokerów lub domów maklerskich, z którymi współpracujemy,
 2. Indywidualna analiza rynku inwestycyjnego opiera się na informacjach i danych, które analizujemy samodzielnie, gdy posiądziemy odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu inwestowania,

Rynek często postrzegany jest w dosłowny sposób, jako miejsce wymiany handlowej. Obecnie jednak pod tym pojęciem, kryje się znacznie szersza definicja. Dzieje się tak, gdyż współcześnie operujemy znacznie większą ilością towarów, usług i aktywów. Działamy także na różnorodnych platformach i obszarach, które rządzą się swoimi prawami i mechanizmami. Wszystko jednak sprowadza się do prostej wymiany handlowej, która odbywa się na jednym z omówionych rodzajów rynku.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *