Fundusze inwestycyjne jeszcze kilkanaście lat temu były w Polsce jedną z najpopularniejszych metod inwestycji. Posiadają bowiem wszystkie cechy, których szukają “niedzielni inwestorzy”,  takie jak: szeroka oferta, dostępność, możliwość dostosowania stopnia ryzyka do własnych preferencji oraz opcję wypracowania zysku bez większej wiedzy o samym procesie inwestowania.

Charakterystyka polskich funduszy

Najlepsze polskie fundusze inwestycyjne, podobnie jak cały świat inwestycji, mocno zmieniały się wraz z upływem czasu. Przed kryzysem z  2008 roku, na rynku dominowały fundusze akcji oraz mieszane. Są to fundusze o średnim stopniu ryzyka, lub wręcz – w przypadku akcji niektórych niepewnych spółek, na które była moda w latach 2006-2008, wręcz ryzyka wysokiego.

Kryzys jednak zmienił podejście Polaków do inwestycji w fundusze, gdyż po 2008 roku zniechęceni ciągłymi spadkami rodacy zaczęli z nich rezygnować. Fundusze  dość długo przegrywały  na rzecz lokat, co doprowadziło do tego, że te  ostatnie stały się praktycznie nieopłacalne. Od roku 2015 obserwujemy kolejny napływ inwestorów do funduszy, tym razem jednak niskiego ryzyka, gotówkowych oraz pieniężnych.

Najlepsze fundusze inwestycyjne w Polsce

Patrząc na ranking polecanych brokerów oraz największych i najbardziej popularnych polskich funduszy, nie sposób nie zauważyć, że są to głównie oferty dużych banków, działających od lat w tym sektorze. Największy z nich to fundusz PKO Skarbowy, który od lat działa na rynku gotówkowym.

Można jednak dostrzec pewne odwrócenie trendu, gdyż do głosu dochodzą fundusze innych rodzajów, typu obligacji korporacyjnych. Obligacje te uznawane są  za mniej ryzykowne niż akcje, w związku z czym dotknięci kryzysem inwestorzy byli bardziej skłonni do lokowania kapitału właśnie w obligacje korporacyjne. W efekcie  od mniej więcej roku do zestawienia najbardziej popularnych funduszy, doszły takie jak Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych czy QUERCUS Ochrony Kapitału. Oba fundusze zanotowały bardzo wysoki wzrost sprzedaży w pierwszej połowie roku 2017 oraz utrzymywały się w rankingu ze względu na dobrze oceniane zarządzanie samym funduszem.

Czym się wyróżnia dobry polski fundusz inwestycyjny

Warto wyróżnić dwie spójne cechy dobrego funduszu, którymi są przedmiot inwestycji i możliwość zarządzania.

Fundusze gotówkowe i pieniężne są stosunkowo łatwe w zarządzaniu, generując przy tym stały i niewielki wzrost. Te dwie cechy przyciągają do nich inwestorów. Czym jednak wyróżnia się dobry fundusz?

Inwestorzy często wspominają o dwóch drogach wyboru atrakcyjnego funduszu:

  • kierowanie się rankingiem rocznym  
  • kierowanie się stopą zwrotu z ostatnich pięciu lat

Druga opcja  wydaje się  sensowniejsza, gdyż oparta jest na przesłankach analitycznych. O ile bowiem zdarzało się, że najlepiej oceniany w danym roku fundusz spadł później na sam dół zestawienia, pięcioletnia stopa zwrotu inwestycji daje jasny i klarowny obraz tego, czy na funduszu można zarobić.

Dobry, polski fundusz inwestycyjny opiera więc na powtarzalności dobrych wyników. Jest to podobna zasada do tego, jak działa giełda – specjaliści częstokroć zalecają właśnie robienie zestawień pięcioletnich akcji spółek, aby określić ryzyko inwestycyjne oraz stopę zwrotu. Regułą bowiem jest, że fundusze dobrze prosperujące przez lata, będą nadal wykazywać pozytywny trend.

Jak znaleźć dobry polski fundusz inwestycyjny

W szukaniu dobrych funduszy najlepiej kierować się zestawieniami. Istnieje co najmniej kilka rankingów funduszy inwestycyjnych w Polsce, m.in. ranking IKE (dla indywidualnych kont emerytalnych) oraz nagrody dla najlepszego funduszu (Alfa). Większość takich zestawień dzieli fundusze na kategorie związane z obszarami inwestycji, bez trudu można więc ustalić najlepszego kandydata w zestawieniu.

Jak wobec tego inwestować w fundusze inwestycyjne? Sądząc po rankingach najlepszych brokerów oraz rankingach funduszy najpopularniejszych, większość inwestorów odpowiedziałaby: ostrożnie, lokując środki raczej w fundusze pieniężne. Indywidualna ocena ryzyka i chęci jego podejmowania zależy jednak od poszczególnych inwestorów, a po przezwyciężeniu kryzysu nie ma powodów, aby nie zainteresować się także bardziej ryzykownymi funduszami.

Po zmianach, jakie przeszło OFE, wielu Polaków nie ufa już funduszom. Jednakże, patrząc po zwrotach inwestycji z tych najlepszych, nadal warto w nie inwestować. Grunt to znaleźć fundusz stabilny, dobrze zarządzany i generujący maksymalne zyski dla swoich inwestorów.

One response

  1. Jestem zachwycony, że wyszukałem to miejsce . Wielu osobom wydaje się, że posiadają rzetelną wiedzę na poruszany przez siebie temat, ale często tak nie jest. Stąd też moje pozytywne zaskoczenie. Muszę podziękować za Twój trud. Będę rekomendował to miejsce i częściej tu zaglądał, żeby przejrzeć nowe artykuły.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *