Inwestowanie środków może przynieść zyski, szczególnie wtedy, gdy mamy sporą ilość własnego kapitału. Okazuje się jednak, że w przypadku chęci ulokowania większego kapitału np. na rynku walutowym, możliwe jest skorzystanie z dźwigni finansowej, która na przestrzeni lat uległa sporym zmianom. 

Dźwignia finansowa wczoraj a dziś

Dźwignia finansowa, czyli tzw. lewar lub lewarowanie to sposób finansowania, który od początku funkcjonowania rynku forex ustalany był przez brokera. Pierwotnie nie był w żaden sposób regulowany przepisami krajowymi i międzynarodowymi, stąd też zdarzały się sytuację, w których lewar wynosił nawet 1:1000. 

Rozwój rynku forex sprawił jednak, że zaczęły pojawiać się głosy odnośnie konieczności prawnego uregulowania funkcjonowania rynku. Było to związane z nieuczciwością brokerów, którzy często czerpali ogromne zyski z naiwności swoich klientów. W związku z tym w 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaczęła przyglądać się problemom, jakie pojawiają się na rynku forex, co zapoczątkowało dyskusję na temat zmian, jakie należy zainicjować, aby ograniczyć starty i ryzyko związane z dźwignią finansową.

W lipcu 2015 roku wprowadzono zmiany w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, co ograniczyło dźwignię finansową do maksymalnego poziomu 1:100. Wszystkie instytucje zostały zobligowane do przestrzegania zapisów ustawy. Warto wiedzieć, że jest ona zarezerwowana jedynie dla profesjonalnych traderów. 

Od 22 maja 2018 roku obowiązuje dźwignia finansowa dla detalistów na poziomie 1:30. To wynik wprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ograniczeń. Warto wiedzieć, że jest to ograniczenie dla głównych par walutowych, takich jak euro, jen japoński, funt brytyjski, frank szwajcarski, dolar kanadyjski, dolar australijski i dolar nowozelandzkim. W przypadku innych walut funkcjonuje dźwignia na poziomie 1:20, natomiast kryptowaluty obejmuje 1:2. Istotnym jest fakt, iż Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wprowadził zmianę, dzięki której klienci zostali podzieleni na profesjonalnych i detalicznych. Ci pierwsi mogą korzystać z dźwigni na poziomie 1:500. 

Dźwignia a regulacje

Dźwignia finansowa regulowana jest przez kilka instytucji. To:

  • ESMA, czyli Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;
  • KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego.

ESMA już w 2018 roku nałożyła limit dźwigni finansowej dla klientów detalicznych w Unii Europejskiej na poziomie 1:30. Wyższa dźwignia zarezerwowana jest jedynie dla klientów profesjonalnych. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich firm inwestycyjnych, które prowadzą działalność maklerską na terytorium Polski. Aby zostać takim klientem należy:

  • spełnić wymóg odnośnie wartości portfela instrumentów finansowych, tj. 500 000 EUR (depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe);
  • zawrzeć transakcję o wysokiej wartości ze średnią częstotliwością 10 transakcji na jeden kwartał w ostatnim roku;
  • pracować lub udowodnić stosunek pracy w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku profesjonalnym, gdzie możliwe było pozyskanie wiedzy o transakcjach i usługach.

Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przestrzegać regulacji narzuconych przez ESMA oraz kontrolować przebieg transakcji na rynku forex i wszędzie tam, gdzie stosuje się mechanizm dźwigni finansowej. Ranking najlepszych brokerów forex obejmuje jedynie tych, którzy przestrzegają regulacji KNF i ESMA. Warto wiedzieć, że KNF stale przypomina o konieczności weryfikacji podmiotów przed zainwestowaniem jakichkolwiek pieniędzy. Każdy firma inwestycja musi posiadać odpowiednie zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Lewarowanie na rynkach Forex to dla traderów szansa na wysokie zyski przy mniejszych inwestycjach. Niestety wiąże się to także z wysokim ryzykiem strat. Właśnie dlatego ESMA wprowadziła regulację, które nie pozwalają klientom detalicznym na korzystanie z mechanizmu dźwigni finansowej wyższego jak 1:20. Dzięki temu nie ma dużego ryzyka strat przy inwestycji na rynku forex.

Zyski i straty

Dźwignia finansowa to skuteczne narzędzie, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie sporych zysków. Jeśli trader posiada niewielką część kapitału własnego, może skorzystać z tzw. pożyczki, która pozwoli mu otrzymać większy zysk. Warto wiedzieć, że lewarowanie to nie tylko szansa na zysk, ale również ryzyko straty. Właśnie dlatego ważne jest, aby podchodzić do inwestowania z dużą ostrożnością, szczególnie jeśli trader nie ma doświadczenia. Podjęcie złych decyzji może prowadzić do bankructwa, dlatego tak ważna jest ostrożność. 

Dźwignie finansową stosuje się w sytuacji, kiedy trader nie posiada odpowiedniego kapitału na inwestycję lub nie chce inwestować wszystkich posiadanych przez siebie środków. Taki kapitał z zewnątrz pożyczony od brokera pozwoli na szerszą inwestycję i osiągnięcie większych zysków lub strat. Polecany broker forex szczegółowo objaśni nie tylko zalety dźwigni finansowej, ale również jej wady. Informacje te odgrywają istotną rolę, gdyż lewarowanie może przynieść zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy inwestor mylnie zinterpretuje rynek forex.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *