Chiński juan (CNY), jako główna jednostka pieniężna najbardziej ludnego obszaru na świecie, a także jednego z największych gospodarczo państw, pełni rolę kluczowego gracza na arenie międzynarodowej. Jego historia jest bardzo złożona — wraz z gwałtownym wzrostem chińskiej gospodarki na przełomie XX i XXI wieku, przekształcił się z lokalnej waluty w potężny instrument międzynarodowego handlu i polityki. Jakie wyzwania stawia przed juanem jego rosnąca międzynarodowa rola oraz jakie są perspektywy na przyszłość tej ważnej azjatyckiej waluty?

Historia kursu juana chińskiego

Juan chiński, inaczej CNY lub RMB to wyjątkowa waluta, głównie ze względu na długą historię chińskiej cywilizacji, której korzenie sięgają wielu wieków. Współczesna forma juana wyewoluowała w XIX wieku, a emisja monet rozpoczęła się w 1889 roku. Od samego początku istnienia, juan był podzielony dziesiętnie.

Początkowo, emisją gotówki zajmowały się głównie banki prywatne, jednakże dopiero od 1903 roku rząd cesarski włączył się w proces emisji. Po obaleniu ostatniego cesarza z dynastii Qing i upadku cesarstwa, zaczęła się era republiki, która charakteryzowała się znaczną niestabilnością, dyktaturą Yuana Shikaia oraz politycznymi konfliktami, w tym walkami z Japonią.

W czasie prób uregulowania sytuacji, Centralny Bank Republiki Chińskiej rozpoczął emisję juana. Niestety, wojna z Japonią w latach 1937-1945 jeszcze bardziej pogorszyła sytuację, prowadząc do równoczesnego obiegu dwóch walut: juana chińskiego i japońskiej waluty emitowanej przez Japończyków.

Po zakończeniu wojny i przejęciu władzy przez komunistów, juan stał się oficjalną walutą, lecz problemy z fałszerstwami i wysoką inflacją wymusiły w 1995 roku reformę monetarną. Wiązało się to z wymianą banknotów. Wówczas polityka kursowa Chin opierała się na utrzymaniu wysokiego kursu juana wobec innych walut.

Od 2005 roku chińskie władze ścisłe kontrolują kurs juana oraz starają się regulować przepływ kapitału, rezygnując z wcześniejszej polityki dewaluacji.

Najważniejsze pary walutowe dla juana chińskiego

Juan chiński jawi się jako dość istotna waluta na międzynarodowym rynku walutowym. Z początkiem XX wieku został on usytuowany na 35. miejscu pod względem udziału w obrotach rynku forex, zgodnie z danymi Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Mając konto u jednego z polecanych brokerów forex, można handlować juana przykładowo w następujących parach:

  • USD/CNY (dolar amerykański do juana chińskiego) – jest to jedna z najważniejszych par walutowych na świecie, ponieważ odzwierciedla relację między dwiema największymi gospodarkami — USA i Chinami;
  • EUR/CNY (ruro do juana chińskiego) – ta para odzwierciedla wartość juana chińskiego w stosunku do euro, będącego oficjalną walutą wielu krajów Unii Europejskiej;
  • GBP/CNY (funt szterling do juana chińskiego) – para ta odzwierciedla relację między funtem brytyjskim a juanem chińskim, mając znaczenie szczególnie dla handlu między Wielką Brytanią a Chinami;
  • AUD/CNY (dolar australijski do juana chińskiego): Para ta odzwierciedla relację między dolarem australijskim a juanem chińskim, z uwagi na znaczące relacje handlowe między Australią a Chinami;
  • JPY/CNY (jen japoński do juana chińskiego) – ta para odzwierciedla wartość juana chińskiego w stosunku do jena japońskiego, mając znaczenie w relacjach handlowych między Japonią a Chinami;
  • CAD/CNY (dolar kanadyjski do juana chińskiego) – para ta odzwierciedla relację między dolarem kanadyjskim a juanem chińskim, mając znaczenie dla handlu między Kanadą a Chinami.

Czynniki kursu juana chińskiego

Kluczową kwestią, która ma wpływ na kurs chińskiego juana, są decyzje podejmowane przez Chiński Bank Ludowy (PBOC) w zakresie stóp procentowych, rezerw obowiązkowych dla banków oraz innych narzędzi polityki monetarnej mogą wpływać na wartość juana na rynku międzynarodowym. Kondycja chińskiej gospodarki, w tym wzrost gospodarczy, wskaźniki inflacji, zatrudnienia i produkcji przemysłowej, również nie pozostają bez znaczenia. Silna gospodarka może wspierać umocnienie waluty, podczas gdy słabe wskaźniki mogą prowadzić do osłabienia juana.

Istotny wpływ na wartość chińskiej waluty mają także decyzje chińskich władz dotyczące kontroli przepływu kapitału, interwencji na rynku walutowym oraz zarządzania kursem juana mają istotny wpływ na jego wartość.

Niestety, spory handlowe między Chinami a innymi krajami, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, mogą wpływać na wartość juana poprzez zmiany w oczekiwaniach dotyczących przyszłego handlu i inwestycji.

Przewidywania na przyszłość juana chińskiego

China Securities Journal, czyli  narodowa gazeta papierów wartościowych w Chinach, wskazuje coraz częściej na umiarkowany i niezbyt dynamiczny wzrost wartości chińskiej waluty. Guana Tao — główny ekonomista BOC International, podkreśla stabilność perspektyw dla juana, przy czym zaznacza, że krajowa równowaga podaży i popytu walutowego pozostanie utrzymana. 

Podejście analityków Credit Agricole, mimo pozytywnych chińskich danych eksportowych, zakłada słabszy popyt zewnętrzny, szczególnie z USA i UE, co może stanowić wyzwanie dla chińskiej gospodarki i potencjalnie doprowadzi do osłabienia juana względem dolara amerykańskiego.

Z kolei według ekspertów z portalu Pound Sterling Live, bieżące kursy rynkowe sugerują możliwość wzrostu kursu dolara amerykańskiego do juana chińskiego w bardzo niedalekiej przyszłości. Pomimo aspiracji Pekinu do osłabienia pozycji dolara jako globalnej rezerwy, niekorzystne prognozy oraz dane nie sprzyjają umacnianiu się juana.

Podsumowując, rosnący udział RMB na międzynarodowej arenie jest mało prawdopodobny w najbliższej przyszłości, ponieważ obecnie euro wydaje się być głównym konkurentem dolara. Chińska waluta nadal ma ograniczone znaczenie, a jej udział w światowych rezerwach jest niewielki, utrzymując się na jednocyfrowym poziomie.

Warto jednak zauważyć, że RMB, zaczyna odgrywać coraz większą rolę w międzynarodowych płatnościach, szczególnie na rynku surowcowym. Mimo to, według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, udział RMB w globalnych rezerwach pozostaje niewielki. 

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *