Dolar australijski (AUD), to jedna z najważniejszych walut na globalnej scenie finansowej, symbolizująca zarówno siłę gospodarczą Australii, jak i jej znaczącą rolę w międzynarodowym handlu i inwestycjach. Gospodarka Australii jest bardzo złożona — od wydobywania surowców naturalnych po rozwój technologiczny i turystykę. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w wartości dolara australijskiego. Poniżej znajduje się analiza CAD, jego charakterystyka, znaczenie oraz wpływ na gospodarkę Australii i globalne rynki finansowe.

Historia kursu dolara australijskiego

W 1910 roku wprowadzono funta australijskiego (A£) z równowartością funta szterlinga (1£=1£ brytyjski). Podobnie jak funt brytyjski, dzielił się on na 240 pensów, czyli 20 szylingów (każdy po 12 pensów). W grudniu 1931 roku nastąpiła dewaluacja australijskiej waluty o 25%, co spowodowało, że jeden funt pięć szylingów australijskich równał się jednemu funtowi szterlingowi. 

Dolar australijski został wprowadzony stosunkowo niedawno, w 1966 roku, zastępując dotychczas obowiązującego funta australijskiego. Przy tej zmianie rozważano różne możliwości nazewnictwa, takie jak emu, royal czy kanga, ale wybrano dolar, popularnie nazywany “Aussie”. W 1984 roku papierowy banknot jednodolarowy zastąpiono monetą. Cztery lata później podobną zmianę przeprowadzono z dwu dolarowym banknotem, co spowodowało, że również dwudolarówka stała się monetą.

Najważniejsze pary walutowe dla dolara australijskiego

  • AUD/USD (dolar australijski do dolara amerykańskiego) – jest to para silnie skorelowana z cenami surowców, szczególnie z ceną złota i miedzi, które są ważnymi produktami eksportowymi Australii. Podlega wpływom danych makroekonomicznych z Australii i USA, takich jak wskaźniki inflacji, stopy procentowe i dane dotyczące zatrudnienia;
  • AUD/JPY (dolar australijski do jena japońskiego) – jest to para walutowa z silnym powiązaniem z ryzykiem. Często reaguje na zmiany na rynkach akcji, zwłaszcza w przypadku rynku japońskiego (Nikkei). Jest również ściśle związana z trendami na rynku surowców, a także z sytuacją gospodarczą w Australii i Japonii;
  • EUR/AUD  (euro do dolara australijskiego) – para ta jest często używana przez traderów do analizy sytuacji na rynku surowców w stosunku do gospodarki strefy euro. Kurs AUD/EUR może być również podatny na zmiany w polityce monetarnej Europejskiego Banku Centralnego oraz Reserve Bank of Australia;
  • AUD/CAD (dolar australijski do dolara kanadyjskiego) – obie waluty są ściśle powiązane z sektorem surowcowym, więc para ta jest podatna na zmiany w cenach surowców, takich jak ropa naftowa i metale. Sytuacja gospodarcza w Australii i Kanadzie, a także zmiany w polityce monetarnej ich banków centralnych, mogą wpływać na kurs tej pary.

Czynniki kursu dla dolara australijskiego

Dolar australijski zajmuje piąte miejsce pod względem znaczenia na rynku Forex. W rankingu wyżej znajdują się dolar amerykański, euro, jen japoński oraz funt szterling. Bank Rezerw Australii, założony w 1960 roku, odpowiada za kontrolę australijskiej waluty.

Decyzje dotyczące stóp procentowych przez Rezerwę Banku Australii (RBA) mają znaczący wpływ na wartość dolara australijskiego. Wysokie stopy procentowe przyciągają kapitał zagraniczny, zwiększając popyt na australijski dolar i podnosząc jego wartość. Zmiany w oczekiwaniach dotyczących polityki pieniężnej RBA mogą również wpływać na kurs waluty.

Australia jest również dużym eksporterem surowców, takich jak ruda żelaza, węgiel, złoto i inne surowce naturalne. Zmiany w cenach tych surowców mogą wpływać na kurs dolara australijskiego, ponieważ mają one wpływ na bilans handlowy i ogólną kondycję gospodarki w kraju. Jest to główny powód stabilności australijskiej waluty.

Przewidywania na przyszłość dolara australijskiego

Prognozy dotyczące kursu dolara australijskiego (AUD) w stosunku do dolara amerykańskiego (USD) sugerują dalsze spadki w najbliższym roku. Według mediów zagranicznych, inwestorzy reagują na mniej jastrzębi komunikat polityki pieniężnej, a wypowiedzi gubernatora Bullocka, dodatkowo naciskają na dolara australijskiego. 

W przypadku zaostrzenia presji ze strony sprzedających, para AUD/USD może przełamać istotną linię trendu 200-SMA w okolicach 0,6560. Utrata tego poziomu może prowadzić do spadku do marcowego minimum na poziomie 0,6477, a następnie do najniższego poziomu w 2024 roku na poziomie 0,6442.

Analitycy Westpac (australijskiej międzynarodowej firmy świadczącej usługi bankowe i finansowe), również skomentowali sytuację waluty australijskiego dolara. Według ich prognozy, Bank Rezerw Australii (RBA) może zdecydować się na podwyżki stóp procentowych w sierpniu i we wrześniu. W rezultacie, poziom stóp, obecnie wynoszący 4,10%, może wzrosnąć do 4,60% i osiągnąć swój szczyt. Westpac zaznacza jednak, że RBA może także zmienić swoją politykę. Prognozowane jest rozpoczęcie obniżek stóp procentowych w Australii od maja 2024 roku.

Podsumowując, kondycja gospodarki Australii, polityka monetarna prowadzoną przez Rezerwę Banku Australii, zmiany w globalnych rynkach finansowych, a także aktualne ceny surowców (w tym surowców energetycznych) oraz sytuacja geopolityczna, mają kluczowy wpływ na kształtowanie się kursu AUD. Zrozumienie tych czynników może być kluczowe dla inwestorów i przedsiębiorców planujących transakcje związane z dolarem australijskim oraz dla osób śledzących zmiany na rynkach finansowych. Wartościowe będzie także monitorowanie długoterminowych trendów, które mogą wpłynąć na przyszły kurs dolara australijskiego.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *